Les persones d’Ucraïna refugiades a Barcelona

La realitat de les persones originàries d’Ucraïna refugiades a España, és una conseqüència de la salvatge agressió del govern rus a un país independent.

Deixant a banda la responsabilitat dels agressors, Espanya com la resta de països europeus està donant una resposta correcta a les necessitats de les persones que fugint de la guerra han demanat asil a qualsevol dels Estats europeus.

És la primera vegada que les persones refugiades poden circular lliurement per Europa, i triar el país on demanar asil, en funció de les seves preferències, de familiars o contactes ja establerts, d’oportunitats laborals o de coneixements lingüístics.

També és la primera vegada que tenen permís de treball des del primer document de tràmit de la sol·licitud d’asil. Així mateix les Administracions s’han dotat de serveis d’acollida d’emergència específics per a aquesta població sol·licitant d’asil.

Tot això comporta de fet l’establiment de dues categories de persones refugiades, doncs aquestes facilitats no les tenen les persones refugiades de tercers països, que han de demanar asil al primer país on entren a Europa, que han d’esperar 6 mesos a tenir permís de treball, i que passen per serveis d’acollida generals, habitualment molt congestionats.

En qualsevol cas és benvinguda la resposta àgil i ràpida per part de les Administracions espanyoles (central, autonòmiques i locals), així com la eficient tasca de les 20 Organitzacions No Governamentals que gestionen els serveis d’acollida que finança l’Estat amb el suport de la Unió Europea, com també la gran resposta de les persones voluntàries i les seves organitzacions en donar suport a les persones nouvingudes.

Confiem que en el futur no importi el país d’origen en el moment d’acollir a persones sol·licitants d’asil.

Barcelona Ciutat Refugi (https://www.ciutatrefugi.barcelona/ ) i la Federació Catalana de Voluntariat Social (https://voluntaris.cat/  ) poden ampliar la informació al respecte i per situar la temàtica adjunto el contingut de la Jornada organitzada el passat dia 25.3.2022 al respecte:

Ramon Nicolau i Nos

President de la Federació Catalana del Voluntariat Social

Expert en temes de Benestar Social, Participació Ciutadana i Immigració

Deixa un comentari