La dislèxia

Aquesta és la segona convocatòria que el govern de Pedro Sánchez manté els requisits per a l’obtenció de la subvenció de la dislèxia. Fins fa dos anys, la convocatòria anava dirigida a persones amb dislèxia i res més, ara per a l’obtenció s’ha de presentar un certificat de discapacitat. La retirada o modificació d’un ajut, sempre és una mala notícia, però en aquests moments és doblement greu per la situació econòmica de moltes famílies. Que les necessitats d’ajuts són moltes, tothom ho sap, però que deixin d’assistir a centres especialitats per manca de recursos, és una pèssima notícia que tindrà un reflex directe en el fracàs i l’abandonament escolar. Segons la Unió Europea, la dislèxia afecta un 10% de l’alumnat per tant, tots els recursos que s’hi aboquin són imprescindibles i necessaris. Des dels centres escolars els atenen amb els recursos que tenen, però no poden donar la resposta especialitzada que necessiten.  

De la dislèxia, tothom n’ha sentit a parlar com una dificultat per aprendre a llegir i escriure que pot anar associat o no a una dificultat per les matemàtiques que es diu discalcúlia. L’Associació Catalana de Dislèxia (ACD) relata molts altres senyals que presenta l’alumnat amb dislèxia: dificultats lingüístiques, dificultats temporals, problemes d’orientació dreta/ esquerra, problemes de memòria, necessiten més temps per fer les tasques i un llarg etcètera que els situa en desavantatge respecte als companys. La detecció no és fàcil i per tradició escolar tampoc; fins no fa gaire, es negava aquest trastorn. És molt important la detecció precoç des de l’escola i que les famílies continuïn rebent els ajuts com fins feia dos anys. La Generalitat podia haver atès la demanda de les nombroses famílies i fer una convocatòria pròpia i no ho ha fet. Alguns ajuntaments sí que ho han fet.

L’ACD demana que es tornin a restituir els ajuts per a l’alumnat acreditat amb una diagnosi professional junt amb els barems econòmics i sense associar a cap altre trastorn. En cas de no modificar els requisits per a properes convocatòries, l’alumnat amb dislèxia seran unes víctimes injustes de la descurança dels poders públics i s’allunyaran de l’èxit escolar que tothom desitja.

Maite Moreno

Escriptora

@maite_mmorenoc

Deixa un comentari