El dret a la salut i les diferències

S’acosta el 8 de Març data que vol fer visibles les múltiples discriminacions que les dones han patit, des de les salarials, rebent menys sou per la mateixa feina, o treballant sempre amb feines mes precàries i menys valorades que la dels homes. La data va ser escollida per reivindicar els drets laborals de les dones que tenien un treball remunerat, però el “descobriment” que pràcticament totes les dones treballaven dins i fora de casa, el dia 8 de Març  va evolucionar de Dia de la dona treballadora a convertir-se en el Dia de la Dona.

Aquest dia esta implicant fer visibles tot tipus de discriminacions i tots el tipus de violència física, mental i estructural que afecten també la salut de les dones que la pateixen. Però el dret a la salut, ha estat un dels últims drets a ser incorporat a la lluita feminista, Si es va començar a demanar el dret a una salut sexual i reproductiva, amb èxit desigual, però amb avenços constatables. Però la salut de les dones no es limita solament a la seva capacitat de reproducció de la espècie, la dona te dret a que sigui entesa la seva salut com un tot, com un esser humà complert, que es diferent que l’home, en la seva biologia, i en les condicions de vida i treball que afecten també la seva salut.

Les dones tenen el mateix dret a la salut que els homes, però fent visibles les seves diferencies, i que la ciència mèdica les tingui en compte per millorar les seves capacitats de diagnòstic i tractament. Les dones no son només un no-home, i la seva salut s’ha de abordar de una manera integral, sense medicalitzar molts dels aspectes del cicle vital i sense administrar psicofàrmacs des de la primera visita. Manca construir un ciència de la diferència i que tota la recerca mèdica atengui la diversitat, tenint en compte les diferencies ètniques, i les opcions sexuals.

No es de rebut que el treballs de recerca no incloguin dones, com  tampoc que les dades de la pandèmia no expressin amb resultats si hi ha diferencies en l’emmalaltir per la Covid-19 entre dones i homes. Buscant les dades epidemiològiques que publica el Ministeri de Sanitat quinzenalment, ja sabem que la malaltia ha afectat més a les dones i que la mortalitat per sobre del 69 anys es superior entre els homes. Conèixer les diferències es la única formula per planificar les polítiques publiques mes adients per tota la població. Les dones tenen el mateix dret a la salut que els homes, i han de ser visibles amb totes les seves diferències i amb totes les seves similituds.

Carme Valls Llobet

Metgessa i federalista

Autora del llibre Mujeres Invisibles para la Medicina. 2020. Capitán Swing

Deixa un comentari