La Vanguardia: La plaga de corrupció científica

Es la segona vergada que parlo en l’espai de Club Cortum. L’anterior vegada parlava de la propostes innovadores de la revolució alemanya de 1919. No entraré, ara, en les propostes concretes. Mentre que Anglaterra, desprès de la primera guerra mundial, e pregunta con conservar i salvar el vell món, alemanya te en sentiment que de la vella alemanya hauria de sorgir una nova alemanya. Ortega y Gasset o confia tan en la política com aquell esperit que havia convertir la física provinciana newtoniana en física ciàtica. Walter Benjamin analitza l’Angelus Novus de Klee: l’àngel te els ulls obert i mirà d’allò que s’allunya. Te el cap girada cap el passat.

Deixa un comentari