L’habitatge en una Grècia en crisi

IMG_8204Dimitra Siatitsa és assessora del Ministeri d’Habitatge de Grècia. Recentment ha estat a la Universitat de Barcelona per explicar com la crisi ha afectat als propietaris de vivendes. I la primera gran sorpresa és que no ha estat tan dura com a aquí. I això que estem parlant d’un país on l’habitatge social és inexistent i en el que les polítiques en aquest camp han estat tradicionalment destinades a fomentar la propietat.

El resultat és l’inexistència de grans constructores i d’una estructura de la propietat molt fragmentada.

No hi ha hagut desnonaments massius, en gran part gràcies a la solidaritat de les famílies i al costum de no recórrer a les hipoteques. També ha ajudat a limitar els desnonaments una llei que impedeix subhastar propietats amb valors inferiors als 200.000 euros. Però tot i això els resultats de la crisis han estat demolidors. Els impagats han passat del 5 al 30% els preus dels habitatges s’ha enfonsat un 40% i al país hi ha 200.000 habitatges sense vendre.

El gran problema és l’estat dels pisos. Els grecs no els poden mantenir, doncs els seus ingressos han baixat entre un 30 i un 40% i l’atur es manté al voltant de 24%. Fer front a despeses extres és difícil i qüestions com la pobresa energètica apareixen amb més força que a Espanya.

Un altre element que afecta de forma directa a l’habitatge és l’arribada massiva de refugiats. 853.000 des del 2015 i 155.837 en el que portem del 2016. Les polítiques europees destinades a deportar-los no ha evitat que avui hi hagi 54.125 atrapats al país i per atendre’ls només es disposen d’uns pocs apartaments, dels quals 600 a Tessalònica i 1.200 a Atenes. Així que es camps com el recentment destruït a Idomeni són inevitables i les condicions de vida existents als mateixos bastant dures.

I no hi ha massa d’on treure en un país on el parc d’habitatge públic està ja ocupat 47.000 pisos són per estudiants, 8.000 per gent gran sense recursos i altres 30.000 es reserven per casos d’emergències com poden ser terratrèmols, inundacions o qualsevol altra mena de catàstrofe natura.

Deixa un comentari