SUBVENCIONS PER AL PASSAT

El Govern de Catalunya, el 29 de novembre de 2022, a un mes de finalitzar l’any, va publicar la convocatòria de subvencions, de l’exercici 2022, per a “Actuacions d’Accessibilitat Universal als habitatges de Gent Gran, amb Discapacitat i/o en situació de Dependència”, comptant amb les ajudes de fons “Next Generation“.

Es tracta d’ajuts per a actuacions d’accessibilitat en zones comunes d’edificis d`habitatges, així com actuacions a l’interior dels mateixos.

Els col·lectius que es poden beneficiar d’aquestes subvencions son:

– Persones amb 70 anys o més.

– Persones amb discapacitat legalment reconeguda.

– Persones en situació de dependència reconeguda.

El termini per demanar aquestes subvencions acaba el 31 de gener del 2023.

El més cridaner de la convocatòria, a banda del curt període de sol·licitud, és que les obres o actuacions han d’estar finalitzades com a màxim el 31 de març del 2023.

Dins del període de sol·licitud (31 de gener) s’han de complir tràmits no menors com, per a actuacions en espais comuns de l’edifici, la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), el Certificat Energètic (CEE) i l’etiqueta de Qualificació Energètica (EE), previs a la sol·licitud, a més del projecte d’obra, permisos per a aquestes, etc.

D’altra banda, inclou en aquesta subvenció les obres o actuacions que s’hagin realitzat en el passat, des de l’1 de febrer del 2020. O sigui, subvencions per al passat.

Imaginem actuacions en espais comuns com ara instal·lar un ascensor comunitari amb temes d’estudi, projecte, llicència d’obres, execució, etc, o be la necessitat un període de temps per acumular suficients diners per a les obres amb quotes de la comunitat de propietaris durant llargs períodes.

Sembla que a aquestes subvencions, per el curt període de sol·licitud, tràmits i finalització, només es poden adherir les obres ja realitzades, que compleixin els criteris de la convocatòria i que tinguin complet, abans del 31 de gener del 2023, tots els requisits i tràmits. Vaja, del passat.

A més, la concessió d’aquestes subvencions ho son en “regim de concurrència pública no competitiva”, el que vol dir que no hi ha cap priorització de les sol·licituds en base a urgència, necessitat econòmica, etc, si no el criteri de que el primer que arriba la rep, i poden quedar fora moltes sol·licituds que pot ser serien prioritàries.

Això evidencia el retard que hi ha a la Generalitat catalana per atendre i prioritzar les necessitats socials evidents i manca de prou finançament i en forma de manera tal que sigui efectiva per les persones susceptibles de les mateixes.

Finalment, l’import total de la subvenció es de 7,477 Milions d’euros. No sembla gaire tenint en compte el nombre de persones potencials que es podrien acollir.

No es pot governar d’esquenes a la realitat i amb retards manifestos en les iniciatives d’ajudes a col·lectius amb necessitats d’accessibilitat.

Enllaços als documents d’aquesta subvenció:

Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942443

Bases: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=939259

Tràmit de sol·licitud: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions-Accessibilitat?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Antonio Puparelli

Informàtic i activista social

@apuparelli

Deixa un comentari