Mares de dia

Mentre estàvem ocupats amb el Glòria va aparèixer una notícia que em va cridar l’atenció i un munt d’interrogants. La notícia deia que els Departaments de: Treball, Afers Socials i Família estaven preparant un decret per regular les mares de dia.  

L’exemple més proper és a Andorra que funciona amb un reglament que autoritza i regula els infants que poden assistir, les hores que s’hi poden estar i com han de ser els habitatges. La valoració del servei per part dels implicats és molt satisfactòria. Tot són avantatges en relació amb les llars d’infants: menys nens, menys contacte amb malalties —se’n poden tenir fins a quatre en el mateix moment… Aquesta modalitat no és cap novetat a França, Alemanya, Regne Unit… El cost és més elevat que a les llars d’infants, però els pares reben una subvenció. I a Catalunya, unes dues-centes professionals exercien aquesta activitat que ara el govern vol desencallar perquè fa temps que volta pels calaixos de les conselleries. En el cas de Catalunya regularà els metros quadrats dels domicilis i no podran cuinar per a la quitxalla.  Per poder exercir de mainaderes a la llar s’han de fer uns cursos de formació i de salut alimentària i altres coneixements…

La notícia em va retrotreure a fa anys. Quan els menys fills eren petits i les llars d’infants, perdó els pàrquings per a criatures, eren a les beceroles en algunes ciutats. Les dones recorríem a les àvies de les criatures o a dones que ho feien de manera informal, és a dir, des de l’economia submergida. Fa anys també es va parlar de muntar llars als polígons industrials, però no va prosperar.

El decret en fase d’informació pública ja ha rebut les crítiques les dues patronals del sector. I griso per saber-ne més i veure com acaba el tema.  Als pobles petits, amb la crisi economia i de natalitat, fa temps que s’han tancat llars d’infants sufragades pels ajuntaments per l’elevat cost. Segur que no estan pendents del decret, perquè fa anys que s’organitzen com poden… No és una solució per tothom, però en alguns casos resoldrà l’angoixa d’algunes  famílies que no saben on portar els infants mentre són a la feina. Ho seguirem amb atenció. 


Maite Moreno
Escriptora

@maite_mmorenoc 

Cada Àtom és una petita reflexió política de Club Còrtum

Deixa un comentari