Una situació insostenible

Si fa quinze dies parlàvem de l’increment de la pobresa infantil a Catalunya  que afecta  mig milió de nens, avui parlarem de les repercussions en tots els camps. Segons l’estudi de Save the Children.

Fa pocs dies, el Departament de Salut anunciava que posaria en marxa un programa contra l’obesitat entre els nens de 6 a 12 anys. El barri de la Mina, la població amb obesitat arriba al 35%, mentre que als barris benestants la xifra és de 2,4%. Significa que d’adults tenen més possibilitats de patir malalties cardiovasculars, més malalties cròniques… Els nens de famílies desafavorides  consumeixen més fàrmacs, freqüenten més els centres de salut mental (depressió, ansietat, més inseguretat…), més ingressos als hospitals… Una generació que tindrà una salut més deficitària que els seus progenitors. L’estudi es farà als CAP amb col·laboració amb les escoles.

L’impacte acadèmic es manifesta amb abstencionisme a l’escola i amb un rendiment més baix, que es quantifica amb un 29% de fracàs escolar que es traduirà en atur juvenil. 

El 26% de les famílies pobres porten els nens a les llars d’infants. Entre les famílies amb més recursos arriba al 62%. Una etapa important per al desenvolupament cognitiu, segons Save the Chidren: «on comença tot».       Per cobrir aquestes necessitats serveix la Renda Garantida de Ciutadania, per reduir les desigualtats. Aquesta renda que s’aplica amb tanta parsimònia, que possiblement, a final d’any sobraran diners, mentre el que sobren són famílies amb necessitats.    


Maite Moreno
Escriptora

@maite_mmorenoc 

Cada Àtom és una petita reflexió política de Club Còrtum

Deixa un comentari